Telefon CALL CENTER

021 9059

Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul de recrutare organizat in data de 02.05.2023 – proba scrisa

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Timişoara, denumită în continuare A.I.M.M. Timişoara, cu sediul în str. Eroilor de la Tisa, nr. 22, localitatea Timişoara, jud. Timiş, a procedat la afişarea, la sediul A.I.M.M.. Timişoara și pe site-ul instituției, respectiv http://immtimisoara.ro/ a rezultatelor selecției dosarelor depuse în perioada 30.03.2023 – 18.04.2023  pentru ocuparea unor funcții publice de execuție din cadrul A.I.M.M. Timișoara.

SERVICIUL Atragere de Investitii si Promovare a Exportului
Nr. crt Nr.dosar concurs Admis/ Respins
1 1866/18.04.2023 ADMIS
Comparimentul Economic Juridic Resurse Umane si Adiministratov – CONSILIER JURIDIC
2 1755/10.04.2023 ADMIS
3 1776/11.04.2023 RESPINS

Nu indeplineste condiția minimă de vechime  în specialitatea studiilor –  7 ani – necesare exercitării funcţiei publice de executie de consilier juridic, grad profesional SUPERIOR, conform  art.468, lit.c din OUG 57/2019

 

Descarcă documentul PDF