Telefon CALL CENTER

021 9059

PATRU DINTRE SCHEMELE DE AJUTOR DE MINIMIS CARE VOR FI GESTIONATE DE MAT AU FOST ÎNCADRATE ÎN POLITICILE ECONOMICO-BUGETARE ȘI FINANCIARE ALE STATULUI ROMÂN

Guvernul României a aprobat miercuri, 25 mai a.c., memorandumul propus de Ministrul Antreprenoriatului și Turismului Constantin-Daniel Cadariu privind încadrarea schemelor de ajutor de minimis – Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMÂNIA”, Programul național multianual de microindustrializare, Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii – în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) va lansa începând cu luna iunie 2022, conform programului de guvernare, primele patru scheme de ajutor de minimis aferente programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, instituite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu completările ulterioare, măsuri finanțate de la bugetul de stat, respectiv:

  • Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMÂNIA” (buget de 520 mil lei); 
  • Programul național multianual de microindustrializare (buget de 50 mil lei);
  • Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (buget de 50 mil lei);
  • Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (buget de 157 mil lei).

Cele patru programe au ca rezultate așteptate creşterea numărului IMM-urilor nou înființate, creșterea numărului IMM-urilor beneficiare de finanțări, în special în domeniile care aduc plus-valoare în economia națională, creșterea numărului locurilor de muncă nou create și menținute cel puțin până în 2024, creșterea gradului de digitalizare a companiilor românești, precum și dobândirea de cunoștințe antreprenoriale în rândul acționarilor/asociaților români, creșterea tehnologiilor noi, inovative, folosite în procesele de producție/comerț/servicii și inserarea în mediul de afaceri a brevetelor de invenție ce pot face obiectul unui transfer tehnologic. Totodată, programele urmăresc inserarea pe piața muncii a absolvenților/șomerilor/refugiaților ucrainieni/persoanelor defavorizate sau celor cu dizabilități, dar apte de muncă, inserarea în sistemul antreprenorial al românilor care se întorc din diaspora și creșterea numărului de femei antreprenor și stimularea antreprenoriatului în rândul femeilor. 

Metodologiile de implementare a primelor 3 programe au fost puse în consultare publică, urmând ca metodologia pentru dezvoltarea programului destinat antreprenoriatului în rândul femeilor să fie publicată în cel mult 2 săptămâni. Documentele finale vor fi comunicate pe pagina ministerului cu cel puțin 5 zile înainte de lansarea și deschiderea apelului pe platforma IMM RECOVER.