Telefon CALL CENTER

021 9059

Despre AIMMAIPE Timișoara

Începând cu anul 2017 în baza Ordonanței de urgență 43/2017 s-a înființat Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (A.I.M.M.A.I.P.E.) Timișoara, aflată în subordinea Ministerului Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat preluând activitatea și personalul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (O.T.I.M.M.C.) Timișoara, înființat în 2005.

A.I.M.M.A.I.P.E Timișoara a fost organizată și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, fiind contributor de importanță strategică la creșterea economică și crearea de locuri de muncă pentru ca sectorul întreprinderilor mici și mijlocii să beneficieze din partea statului de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizațiile reprezentative, creșterea accesului la finanțare.

Incă de la fondare, A.I.M.M.A.I.P.E Timișoara, respectiv (O.T.I.M.M.C.) Timișoara asigură susţinerea dezvoltării economice pe termen mediu ce trebuie privită prin prisma încurajării iniţiativei antreprenoriale, mai ales în rândul tinerei generaţii, şi a sprijinirii activităţii IMM-urilor, în special a celor inovatoare în sectoare profitabile.

Avem ca atribuții principale gestionarea tehnică şi financiară a schemelor de minimis implementate prin programe naţionale de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, potrivit strategiilor guvernamentale. Acestea se referă și la crearea şi păstrarea de noi locuri de muncă în economia naţională, inserţia şomerilor şi a absolvenţilor în câmpul muncii, creşterea numărului de IMM nou înfiinţate, creşterea gradului de tehnologizare cu echipamente noi, inovative, creşterea numărului de IMM în mediul rural. Acestea sunt obţinute în urma implementării anuale a programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, prin condiţionarea accesului la finanţare în funcţie de cheile de interes ale Guvernului: punctaj suplimentar pentru număr de locuri de muncă nou create, inserţie şomeri şi absolvenţi, achiziţii de tehnologii noi, inovative, activitate IMM în mediul rural, etc.

Atribuţiile în domeniul atragerii investiţiilor străine se referă la sensibilizarea partenerilor străini privind realităţile româneşti, climatul stimulativ de afaceri şi investiţii, precum şi domeniile prioritare în care se doreşte participarea acestora. Dezvoltăm acţiuni promoţionale pe lângă organismele publice şi private pentru orientarea către România a unui volum cât mai mare de investiţii de capital. Informăm privind programele de susținere și promovare a exporturilor, facilitarea contactelor directe dintre potențiali parteneri externi și antreprenori locali, identificarea producătorilor români cu potențial de export.

Suntem un sprijin real pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin parteneriate, dezvoltarea culturii antreprenoriale, încurajare prin atragere de investiții și promovare a exportului prin scrierea de povești de succes.

Valorile ce ne definesc sunt profesionalism, integritate și legalitate, eficiență și eficacitate, transparență si corectitudine, responsabilitate.

Imaginea noastră pe plan local si regional, de pe raza teritorială al Agenției este percepută ca un reper important pentru mediul de afaceri, prin acordarea de servicii accesibile cu susținere, dedicare și profesionalism oferind un plus valoare prin suport permanent și eficient.

Dezvoltarea economică a României este posibilă doar în contextul creșterii competitivității IMM-urilor. Prin implementarea programelor guvernamentale, prin consilierea activă a societăților comerciale, A.I.M.M.A.I.P.E Timișoara este recunoscut ca un partener important al mediului de afaceri din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș Severin.

Viziunea Agenției din Timișoara este: să devină principalul sprijin pentru mediul de afaceri din regiune, să fie liantul între mediul de afaceri local si sectorul public, orientați către cetățean pentru creșterea competitivității, eficienței, credibilității mediului de afaceri local și consolidarea rețelei antreprenoriale la nivel de regiune.

Misiunea noastră este:  

  • de a încuraja și furniza suportul necesar dezvoltării tinerilor întreprinzători;
  • de a fi partenerul principal al mediului de afaceri local și liantul dintre acesta și sectorul public;
  • de a îndruma cu profesionalism și competență mediul de afaceri local în scopul identificării și accesării cu succes a oportunităților oferite IMM-urilor;
  • de creare a unei retele antreprenoriale puternice în regiune;
  • de stimulare a inovării în cadrul mediului de afaceri local;
  • de a susține crearea și dezvoltarea unui mediu de afaceri concurențial și eficient prin implementarea programelor cu finanțare de la bugetul de stat.

În cadrul acestei misiuni suntem susținuți de către Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat de Nivel Regional, înființat în baza Ordinului nr. 1535/2017 care functionează în cadrul Agenției, facilitând implicarea instituțiilor publice centrale si locale, reprezentanți ai asociațiilor întreprinzătorilor, antreprenori, reprezentanți ai camerelor de comerț și industrie, ai partenerilor sociali, organizații neguvernamentale ale mediului de afaceri in dezbaterea situației mediului de afaceri, comerțului, investițiilor și a sectorului IMM-urilor.