Telefon CALL CENTER

021 9059

[Anunț] Examen de promovare

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara, cu sediul în Municipiul Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa, Nr.  22, Judeţul Timiș, e-mail: oficiutimisoara@imm.gov.ro, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior, din funcția de Consilier, clasa I, grad profesional principal, în funcția de Consilier, clasa I, grad profesional superior.

Examenul se va desfăşura la sediul Agenției pentru intreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului Timișoara și va consta într-o probă scrisă şi interviu:

  • în data de 10.05.2021 – proba scrisă, ora 11.00
  • în data de 11.05.2021 – interviu, ora 11.00

Condiţii de participare:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din
   care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul ”bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de înscriere se depune în termen de 20 zile de la data afișării anunţului la sediul AIMMAIPE Timişoara din Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa, Nr. 22, Judeţul Timiș și trebuie să conțină următoarele documente:

  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul s-a aflat în activitate;
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Informații suplimentare se pot obține prin nr. de telefon 0256/292.739 sau email: oficiutimisoara@imm.gov.ro, persoana de contact Buciuman Anemari
Alina.

Descarcă documentul aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *